Diensten

diensten
Onze diensten beslaan het hele administratieve en fiscale spectrum. Hieronder genoemde verplichtingen kunnen zowel gezamenlijk, apart, als in welk denkbare combinatie geleverd worden.

Onze diensten:
Administratieve dienstverlening

  • Opstellen jaarrekening
  • Opstellen begroting
  • FinanciĆ«le administraties
  • Salarisadministraties
  • Liquiditeitsoverzichten
  • Rapportages (Week-, Kwartaal-, Jaarrapportages)

Fiscale dienstverlening

  • Belastingadvies
  • Verzorging van alle voorkomende belastingaangiften
    (zoals Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Vermogensbelasting, Dividendbelasting, Loonbelasting/Premie volksverzekeringen, Omzetbelasting)

Naast deze zakelijke diensten kunnen particuliere belastingplichtigen uiteraard ook terecht bij ons voor hun fiscale verplichtingen.